HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr Mariusz Śladkowski
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY
Odwiedza nas 1 gość

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr Mariusz Śladkowski

dr Mariusz Śladkowski

  mariusz.png
  
Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.46

tel. (0-32) 359 17 89
 
e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dyżury: 
Wtorek, godz. 15:10-16:40
 
 
 
 
Życiorys
 
     Urodzony 26 marca 1975 roku w Katowicach. W latach 1982 – 1990 uczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach. Od roku 1990 uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach, gdzie w roku 1994 po złożeniu egzaminów maturalnych uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku, po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął naukę na I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od V roku studiów naukę łączył z pracą zawodową. W latach 1998 - 1999 zajmował stanowisko referenta w Wydziale Prawno – Organizacyjnym Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. W dniu 15 kwietnia 1999 roku uzyskał tytuł Magistra Prawa broniąc pracę magisterską na temat „Uwzględnianie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej” przygotowaną pod kierownictwem Prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus. W dniu 01 października 1999 roku rozpoczął dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Równolegle w dniu 01 października 1999 roku rozpoczął aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Katowicach, którą zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w roku 2002. W latach 2000 - 2003 zajmował stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach. W dniu 15 kwietnia 2003 roku z rąk Ministra Sprawiedliwości otrzymał nominację na stanowisko asesora sądowego wraz z powierzeniem obowiązków sędziego w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu. W dniu 29 marca 2005 roku obronił pracę doktorską na temat „Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami” przygotowaną pod kierownictwem Prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus. W dniu 19 kwietnia 2005 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadano mu stopień doktora nauk prawnych. W dniu 21 marca 2007 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na stanowisko sędziego wraz z powierzeniem obowiązków sędziego w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu. Od dnia 06 grudnia 2007 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta, początkowo w Katedrze Postępowania Cywilnego, zaś od dnia 01 października 2013 roku w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 01 kwietnia 2012 roku pełni obowiązki Przewodniczącego Wydziału VIII Cywilnego Sądu Rejonowego w Zabrzu Jest autorem jednej monografii, współredaktorem jednej pracy zbiorowej, jak również autorem około trzydziestu publikacji artykułowych w fachowej literaturze prawniczej.
 
  
 
Artykuły
  
1) „Uwzględnianie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej”, Jurysta 6/2000, str. 9-12;
 
2) „Wysłuchajcie młodego człowieka”, Prawo i Życie 8/2000, str. 36-40;
 
3) „Propozycje zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”, Jurysta 7-8/2001, str. 3-9;
 
4) „Odrębna własność lokalu cz. I”, Jurysta 5/2006, str. 26-29;
 
5) „Odrębna własność lokalu cz. II”, Jurysta 6/2006, str. 13-16;
 
6) „Odrębna własność lokalu cz. III”, Jurysta 7/2006, str. 25-30;
 
7) „Najem lokalu mieszkalnego”, Jurysta 10/2006, str. 16-20;
 
8) „Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków”, Jurysta 11/2006, str. 18-22;
 
9) „Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, Miscellanea Iuridica Tom 9, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2007, str. 121-141;
 
10) „Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu”, Zeszyt nr 32, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2007, str. 360-368;
 
11) „Pozycja prawna aplikanta radcowskiego w postępowaniu cywilnym”, Przegląd Sądowy, nr 11-12/2008, str. 91-105 (współautor mgr Grzegorz Matusik);
 
12) „Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym”, Monitor Prawniczy, nr 22/2008, str. 1228-1232 (współautor mgr Grzegorz Matusik);
 
13) „Postępowanie uproszczone”, Jurysta, nr 11-12/2008, str. 3-7;
 
14) „Odpowiedzialność za zawalenie się budowli”, Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2008, str. 162-167;
 
15) „Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika”, Monitor Prawniczy, nr 5/2009, str. 292-296;
 
16) „Zawieszenie postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron”, Jurysta, nr 3-4/2009, str. 49-50;
 
17) „Nienależyte opłacenie środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika”, Jurysta, nr 3-4/2009, str. 66-68;
 
18) „Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej”, Monitor Prawniczy, nr 14/2009, str. 796-800;
 
19) „Odrzucenie nienależycie opłaconego środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika z uwzględnieniem postępowania nieprocesowego”, Palestra, nr 7-8/2009, str. 100-106;
 
20) „Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w praktyce sądowej”, Monitor Prawniczy, nr 1/2010, str. 57-61;
 
21) „Postępowanie pojednawcze w sprawach cywilnych”, Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2010, str. 157-168;
 
22) „Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w orzecznictwie sądów polskich”, Zarządzanie i Edukacja, nr 76-77 (2011r.), str. 175-190;
 
23) „Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Nielegalny pobór energii – sądowe dochodzenie roszczeń (14 grudnia 2011r.)”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1/2012, str. 22-25 (współautor prof. dr hab. Stanisława Kalus);
 
24) „Procesowe zagadnienia dochodzenia roszczeń związanych z nielegalnym poborem energii” [w:] „Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii”, pod. red. Grzegorza Matusika i Mariusza Śladkowskiego, Warszawa 2013, str. 117-136;
 
25) „Wyjawienie majątku dłużnika po zmianach wynikających z nowelizacji k.p.c. z 16.09.2011r.”, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, nr 1/2013, str. 25-30;
 
26) „Wyjawienie majątku w praktyce sądowej”, Monitor Prawniczy, nr 11/2013, str. 612-616;
 
27) „Sądowe ogólne postępowanie egzekucyjne – zmiany wynikające z ustawy z 16 września 2011r.”, Jurysta, nr 7-8/2013, str. 25-31.
 
 
 
Monografie
 
1) „Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, 271 stron.

 
 
Redakcja dzieł zbiorowych
  
1) „Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii”, pod. red. Grzegorza Matusika i Mariusza Śladkowskiego, Warszawa 2013, 303 strony.