HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr hab. Michał Bożek
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY
Odwiedza nas 1 gość

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr hab. Michał Bożek

 dr hab. Michał Bożek

michalbozek.jpg 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.46

tel. (0-32) 359 17 89
 
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dyżury: 
  wtorek, godz. 17,00 - 18,00

Najbliższy dyżur odbędzie się 15 ltego br.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I INNE INFORMACJE:
 

1. Przebieg kariery naukowej:

magister prawa (2001), doktor nauk prawnych (2005)

2. Zainteresowania naukowe:

- niemiecki konstytucjonalizm

- systemy rządów

- teoria konstytucji

- historia doktryn politycznych i prawnych

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

 

I. KSIĄŻKI

1. Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa (Wydawnictwo Sejmowe) 2007, ss. 300.


II. ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY

1. Prezes Rady Ministrów a zakres działania ministrów, [w:] „Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu” nr 1, red. A. Bisztyga, Żywiec 2002, s. 32-42.

2. Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, red. L. Dubel, Lublin 2003, s. 405-423.

3. Zagadnienie wyboru Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 77-102.

4. Wybory prezydenta w Republice Weimarskiej – teoria i praktyka, [w:] Z dziejów prawa, część 6, red. A. Lityński, Katowice 2005, s. 107-127.

5. Instytucja kontrasygnaty na gruncie niemieckiego konstytucjonalizmu monarchicznego, [w:] Z dziejów prawa, część 7, red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, Katowice 2005, s. 89-103.

6. Zakres kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, s. 83-100.

7. Systemy rządów – płaszczyzna instytucjonalna, [w:] Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, nr 32 – Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji, red. A. Bisztyga, Katowice 2007, s. 57-79.

8. Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec. Z dziejów prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, z. 2, s. 141-171.

9. Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami Prezydenta Federalnego w 1959 roku, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 1, s. 195-205.

10.Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny politycznoprawne. Najnowsze kierunki badań, red. R. M. Małajny, Katowice 2008, s. 167-172.

11.Władza organizacyjna Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Parlament, Prezydent Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawia i J. Szymanek, Warszawa 2008, s. 145-160.

12. Prezydenckie prawo kontroli konstytucyjności ustaw w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno i E. Zwierzchowski, Katowice 2009, s. 166-175.

 

III. RECENZJE

1. Godność człowieka jako kategoria prawa (opracowania i materiały), red. K. Complak, Wrocław 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2002, nr 8, s. 147-151.

2. Prawo do prywatności – aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 209-211.

3. B. Banaszak: Einführung in das polnische Verfassungsrecht, Wrocław 2003, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 212-214.

4. Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, red. P. Czarny i P. Tuleja, Kraków 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 195-197.

5. M. Kijowski: Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919 – 2003), Rzeszów 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 201-202.

6. W. J. Wagner: Moderne Freiheit zwischen Interesie und Gefühl. Eine Untersuchung des politischen Denkens von Benjamin Constant, Aachen 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 179-183.

7. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska i R. Grabowski, Warszawa 2007, „Studia Wyborcze” 2007, tom III, s. 123-124.

8. Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa i J. Szymanek, Warszawa 2007, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 253-256.

9. Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, red. M. Zmierczak, Poznań 2006, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2008, nr 11, s. 236-239.

 

IV. SPRAWOZDANIA

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (Szczyrk, 26-28 V 2006), „Państwo i Prawo” 2007, z. 1, 128-129.

 

V. VARIA

1. Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 368-369, 375-376, 517-521.

 

 

ENGLISH  VERSION
 
 
SCIENTIFIC INTERESTS AND OTHER INFORMATION:

1. The course of academic career:

L.L.M. – University of Silesia (2001), J.S.D. – University of Silesia (2005)

2. Scientific interests:

- german constitutionalism

- systems of government

- theory of constitution

- history of political and legal ideas

 

PUBLICATIONS:

 

I. BOOKS:

1. Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa (Wydawnictwo Sejmowe) 2007, ss. 300.

 

II. DISSERTATIONS, STUDIES AND ARTICLES:

1. Prezes Rady Ministrów a zakres działania ministrów, [w:] „Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu” nr 1, red. A. Bisztyga, Żywiec 2002, s. 32-42.

2. Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, red. L. Dubel, Lublin 2003, s. 405-423.

3. Zagadnienie wyboru Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 77-102.

4. Wybory prezydenta w Republice Weimarskiej – teoria i praktyka, [w:] Z dziejów prawa, część 6, red. A. Lityński, Katowice 2005, s. 107-127.

5. Instytucja kontrasygnaty na gruncie niemieckiego konstytucjonalizmu monarchicznego, [w:] Z dziejów prawa, część 7, red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, Katowice 2005, s. 89-103.

6. Zakres kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, s. 83-100.

7. Systemy rządów – płaszczyzna instytucjonalna, [w:] Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, nr 32 – Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji, red. A. Bisztyga, Katowice 2007, s. 57-79.

8. Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec. Z dziejów prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, z. 2, s. 141-171.

9. Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami Prezydenta Federalnego w 1959 roku, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 1, s. 195-205.

10.Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny politycznoprawne. Najnowsze kierunki badań, red. R. M. Małajny, Katowice 2008, s. 167-172.

11.Władza organizacyjna Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Parlament, Prezydent Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawia i J. Szymanek, Warszawa 2008, s. 145-160.

12. Prezydenckie prawo kontroli konstytucyjności ustaw w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno i E. Zwierzchowski, Katowice 2009, s. 166-175.

 

III. REVIEWS:

1. Godność człowieka jako kategoria prawa (opracowania i materiały), red. K. Complak, Wrocław 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2002, nr 8, s. 147-151.

2. Prawo do prywatności – aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 209-211.

3. B. Banaszak: Einführung in das polnische Verfassungsrecht, Wrocław 2003, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 212-214.

4. Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, red. P. Czarny i P. Tuleja, Kraków 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 195-197.

5. M. Kijowski: Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919 – 2003), Rzeszów 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 201-202.

6. W. J. Wagner: Moderne Freiheit zwischen Interesie und Gefühl. Eine Untersuchung des politischen Denkens von Benjamin Constant, Aachen 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 179-183.

7. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska i R. Grabowski, Warszawa 2007, „Studia Wyborcze” 2007, tom III, s. 123-124.

8. Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa i J. Szymanek, Warszawa 2007, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 253-256.

9. Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, red. M. Zmierczak, Poznań 2006, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2008, nr 11, s. 236-239.


IV. REPORTS:

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (Szczyrk, 26-28 V 2006), „Państwo i Prawo” 2007, z. 1, 128-129.

 

V. VARIA:

1. Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 368-369, 375-376, 517-521.