HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
S±d Najwyższy
Krajowa Rada S±downictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet ¦l±ski

ETAP II - WYNIKI

Eliminacje wewnętrzne WPiA U¦ 

do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym 

w 2017 r.

WYNIKI ETAPU II

z dnia 08.05.br.  1. Natalia Kuczob- 25 pkt. / 42 
 2. Sandra Słowik- 20,5 pkt.
 3. Zofia Ogrodowczyk- 19,5 pkt.
 4. Dominik Gabor- 18 pkt.
 5. Sebastian Stefańczyk- 17,5 pkt.
 6. Joanna Palonka- 17 pkt. 
 7. Aneta Herczyk- 17 pkt.
 8. Adam Rachfalski- 15,5 pkt.
 9. Natalia Majda- 15,5 pkt.
 10. Kamila Sioła- 15 pkt.
 11. Anna Ozga- 14,5 pkt.
 12. Dominik Mizerski- 14,5 pkt.
 13. Patryk Kozieł- 14 pkt.
 14. Kamil Ponicki- 14 pkt.
 15. Paweł Skoczykłoda- 13 pkt.
 16. Krzysztof Kołtun- 10 pkt.
 17. Patrycja Hajdamowicz- 9,5 pkt.
 18. Michał Kaleta- 9 pkt.
 19. Aleksander Wieczorek- 8,5 pkt.
 20. Wojciech Leder- 8 pkt.
 21. Maksym Shcherbyuk- 7,5 pkt.
 22. Anonim (nie został sprawdzony)