HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

WYNIKI

GRUPA F1:

WYNIKI KOLOKWIUM Z DNIA 09.12.2015 r.

 

 

306939     17,75 pkt / 31     3 (dst)

307172     8,25 pkt / 31     2 (ndst)

307126     7,25 pkt / 31     2 (ndst)

KRYSTIAN PIĄTEK      6,75 pkt / 31     2 (ndst)

300818     13 pkt / 31     2 (ndst)

307148     6,25 pkt / 31     2 (ndst)

309235     2,5 pkt / 31     2 (ndst)

307329     7,5 pkt / 31     2 (ndst)

313215     7 pkt / 31     2 (ndst)