HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr hab. Mariusz Jagielski
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY
Odwiedza nas 1 gość

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr hab. Mariusz Jagielski

Dr hab. Mariusz Jagielski 

image002.jpg
   
 Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 2.4

tel. 32-359-16-35

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

UWAGA:jeśli chcesz mieć pewność,

  że mail zostanie odczytany na moim

komputerze zatytułuj go

student WPiA lub seminarium WPiA

 

Dyżury: Wt 12.00 - 13.00

   UWAGA: przed wyjazdem na dyżur sprawdź

w ogłoszeniach na stronie WPiA UŚ czy dyżur nie został

odwołany lub przesunięty:

                                                      http://www.wpia.us.edu.pl/ogloszenia

 

 

Zainteresowania naukowe oraz inne informacje o pracowniku:       

  • Ochrona danych osobowych
  • Prawa człowieka
  • Prawo wyborcze

Publikacje:

 

 1. Pozycje książkowe:

- Prezydent USA jako szef administracji opublikowana przez Wydawnictwo Zakamycze (Kraków 2000, ss. 322)

            - Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie opublikowana przez Oficynę a Wolters Kluwer (Warszawa 2010, ss. 256)

 

 2. Artykuły naukowe i samodzielne części wydawnictw zwartych:

- Zasada powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka opublikowany w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 1(9) 1994, ss. 25).

            - Gwarancje praw i wolności w projektach nowej polskiej konstytucji opublikowany w Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka(Nr 2(10) 1995, ss. 14).

            - Odpowiedzialność prezydenta USA przed sądem (na tle kazusu prezydenta Clintona) opublikowany w „Państwie i Prawie” (Nr 5 1997, ss. 13).

            - Prawo do sprawiedliwego sądu w USA – rzecz o ograniczeniach praw obywatelskich  w przypadku konfliktu z interesami władzy opublikowany w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 5(13) 1998, ss. 21).

            - Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta opublikowany w pracy zbiorowej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 a członkostwo Polski w Unii Europejskiej pod red. C. Mika (TNOiK, Toruń 1999, ss.23); współautor: Monika Jagielska

- Obsadzanie urzędu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych opublikowany w "Rocznikach Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka" (WSZiM, R. I 2000. ss. 12).

-  Opozycja parlamentarna w Stanach Zjednoczonych, rozdział pracy zbiorowej Opozycja parlamentarna pod red. E. Zwierzchowskiego (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, ss. 33).

- Ustrój społeczno-gospodarczy Polski a nowa Konstytucja RP opublikowany w pracy  zbiorowej  Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne pod red. G. Grabowskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 10).

- Zasadność posługiwania się kategorią ustrój społeczno-gospodarczy opublikowany w "Zeszytach Naukowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej" (Z. 17 2003, ss. 8).    

- Umowa o podróż w prawie polskim na tle dyrektywy UE opublikowany w Zeszytach Naukowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (Nr 32 (2007), ss. 18); współautor: Monika Jagielska

- Konstytucjonalizacja ochrony prywatności opublikowany w pracy zbiorowej Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań pod red Ryszarda. M. Małajnego (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 16).

Consitutionalisation” of Consumer Rights in European and Polish Law opublikowany w “Silesian Journal of Legal Studies” (vol. 2 2010, ss. 10); współautor: Monika Jagielska

  - Are Consumer Rights Human Rights? (The “fundamentalisation” of European consumer protection in light of constitutional theory and practice) opublikowany w pracy zbiorowej European Consumer Protection: Theory & Practice pod red. Mela Kenny’ego (Cambridge University Press 2010, s. 22); współautor: Monika Jagielska

           

3. Podręczniki, skrypty, poradniki

- Turystyka. Porady i wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. Publikacja internetowa Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis (Lex Polonica) Warszawa 2001-2003, s. 100; współautor: Monika Jagielska

 

4. Zbiory przepisów

            - Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów opublikowany przez Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec 2003,  ss. 101.

- Prawo w turystyce. Zbiór podstawowych przepisów opublikowany przez Wydawnictwo GWSH, Katowice 2001,  ss. 252; współautor: Monika Jagielska

- Usługi turystyczne i hotelarskie. Zbiór podstawowych przepisów opublikowany przez Wydawnictwo GWSH, Katowice 2002,  ss. 316.

 

5. Recenzje:

- recenzja komentarza do ustawy o ochrony danych osobowych autorstwa Arwida Mednisa (A. Mednis: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.) zamieszczona w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 6 1999, ss. 4).

- recenzja książki  Economic, Social, and Cultural Rights  pod redakcją Asborn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Dordrecht, Boston, London 2001). Recenzja ukazała się w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 9 2003, ss. 9)

 

6. Referaty naukowe:

- Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta. Referat wygłoszony wspólnie z Moniką Jagielską na konferencji Konstytucja RP z 1997 a członkostwo Polski w Unii Europejskiej zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, 19-20 listopada 1998)

            - Social-Economic System of Poland and the New Polish Constitution. Referat wygłoszony na konferencji Legal Convergence in the Enlarged Europe of the New Millennium zorganizowanej przez WPiA Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, 8 maja 1999).

- O przejmowaniu niektórych funkcji konstytucji przez prawo wspólnotowe. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, 04-05 listopada 1999).

- Regulacja własności w Konstytucji z roku 1997. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Własność w doktrynach politycznych i prawnych zorganizowanej przez Zakład Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (Sulejów, 19-22 września 2003).

            - Konstytucjonalizacja ochrony prywatności. Referat wygłoszony na konferencji Najnowsze kierunki badań w dziedzinie doktryn politycznoprawnych zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Porównawczego oraz Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA Uniwersytetu Śląskiego (Szczyrk, 26-28 maja 2006)

            - Are Consumer Rights Human Rights? (The “fundamentalisation” of European consumer protection in light of constitutional theory and practice). Referat wygłoszony wspólnie z Moniką Jagielską na konferencji European Consumer Protection: Theory & Practice zorganizowana przez University Of Leeds (Leeds, 16-18 grudnia 2009).

              - Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych. Referat wygłoszony na konferencji Konsument na rynku turystycznym. Polski system informacji turystycznej zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową (Katowice, 27-28 listopada 2010)  

 

7. Prace nie przeznaczone do druku:

- Ramowe sprawozdanie merytoryczne z badań nad zagadnieniem konstytucyjnej regulacji ustroju społeczno-gospodarczego. Stanowi sprawozdanie z grantu Komitetu Badań Naukowych zatytułowanego Konstytucjonalizacja ustroju społeczno-gospodarczego (nr rej.: 1 H02A 020 18).