HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr Artur Biłgorajski
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY
Odwiedza nas 1 gość

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr Artur Biłgorajski

dr Artur Biłgorajski

dr_artur_bigorajski.jpg 

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 2.44

tel. +48 32 359 15 35

e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

DYŻUR:

20.09.17 r., godz. 17:00 - 18:00; 

25.09.17 r., godz. 17:00 - 18:00; 

począwszy od 02.10.17 r., poniedziałki, godz. 18:30-19:30.

 

 

  

PUBLIKACJE:

 

I. KSIĄŻKI:

 

1. Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2013, ss. 200, ISBN: 978-83-264-4131-8.

SPIS TREŚCI: http://www.profinfo.pl/img/401/pdf40276554_4.pdf.

 

2. Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 336, ISBN: 978-83-7666-188-9.

 

3. (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 240, ISBN: 978-83-8012-320-5.

SPIS TREŚCI: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wolnosc_wypowiedzi_czw_st.pdf.

 

4. (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 390, ISBN: 978-83-264-8106-2.

SPIS TREŚCI: https://www.profinfo.pl/img/401/pdf40447272_4.pdf.

 

5. (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 318, ISBN: 978-83-255-8037-7.

SPIS TREŚCI: https://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/13765-spis.pdf.

 

II. ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:

   

1. Glosa do art. 99 ust. 3 Konstytucji RP, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 181-188, ISBN: 978-83-62074-42-1.

 

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w międzynarodowym i europejskim prawie praw człowieka. Wybrane zagadnienia, [w:] A. Gomóła, M. Kądziela (red.), Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli, Będzin 2011, s. 51-65, ISBN: 978-83-930226-3-2.

TREŚĆ: http://www.comenius.org.pl/sites/comenius/files/pg_pprwu/395/bezpieczny-swiat-ebook.pdf.

 

3. Centralny Zarząd Służby Więziennej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1094-1121, ISBN: 978-83-255-3474-5.

SPIS TREŚCI:  http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/adm-spis.pdf.

 

4. Komendant Główny Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1471-1501, ISBN: 978-83-255-3474-5.

 

5. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1579-1603, ISBN: 978-83-255-3474-5.

 

6. Komendant wojewódzki Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 183-208, ISBN: 978-83-255-4292-4.

 

7. Komendant powiatowy (miejski) Policji, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 209-228, ISBN: 978-83-255-4292-4.

 

8. Źródła prawa, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 25-87, ISBN: 978-83-255-5267-1.

SPIS TREŚCI:  http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/polskie_prawo_konstytucyjne_spis.pdf.

 

9. Organy kontroli państwowej, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 653-681, ISBN: 978-83-255-5267-1.

 

10. Stany nadzwyczajne, [w:] Ryszard M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 719-746, ISBN: 978-83-255-5267-1.

 

11. Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. Przyczynek do dyskusji, [w:] J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Gdańsk 2014, s. 53-71, ISBN: 978-83-86820-51-1.

 

12. Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 9-33, ISBN: 978-83-8012-320-5.

 

13. Konstytucyjny zakaz cenzury prewencyjnej. Przyczynek do dyskusji, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 48-86, ISBN: 978-83-8012-320-5.

 

14. Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na temat koncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia – TOM I, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 217-222, ISBN: 978-83-64788-03-1.

 

15. Oscylowanie na osi restrykcyjność – liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia – TOM II, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 45-51, ISBN: 978-83-64788-04-8.

 

16. (współautor: Grzegorz Tyrka), Kilka uwag na temat granic wolności wypowiedzi przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 21-55, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

17. Granice wolności wypowiedzi doradcy podatkowego, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business , Warszawa 2015, s. 183-199, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

18. Granice wolności wypowiedzi asystenta prokuratora, [w:] Artur Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 300-314, ISBN: 978-83-264-8106-2.

 

19. (współautor: Damian Malinowski), Alicja Tysiąc versus "Gość Niedzielny" - studium przypadku, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 175-204, ISBN: 978-83-255-8037-7.

 

20. (współautor: Damian Malinowski), Obecność symboli religijnych w budynkach publicznych. Kilka uwag na kanwie wyroków ETPC w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, [w:]  A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 205-220, ISBN: 978-83-255-8037-7.

 

21. (współautor: Mariusz Śladkowski), Rozpoznanie skargi konstytucyjnej przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] K. Urbaniak (red.), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i prkatyki, Poznań 2015, s. 155-212,  ISBN: 978-83-64864-45-2.

SPIS TREŚCI:  http://www.wni.com.pl/images/spisy/skarga%20spis%20tresci.pdf. 

 

22. Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki, Rzeszów 2017, s. 17-36, ISBN: 978-83-7996-432-1. 

 

III. ARTYKUŁY:

 

1. Zasady z Yogyakarta dotyczące stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2008, Nr 11, s. 152-171.

 

2. Prawda jako granica wolności wypowiedzi w toku kampanii wyborczej (referendalnej), "Przegląd Sejmowy" 2009, Nr 6, s. 236-254.

TREŚĆ: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/FA4F4FB671D6874CC12579370043F905/%24File/ps95.pdf.

 

3. Kilka uwag na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2009, Nr 12, s. 94-111.

 

4. Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie polskiego systemu prawa. Wybrane zagadnienia, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 84-103.

 

5.  Recepcja standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi w Polsce, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, Nr 1, s. 235-250.
 

oraz pod tytułem: Oddziaływanie standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi na polski porządek prawny.

TREŚĆ: http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk5/12.pdf.

 

6. Doktryna wolnego rynku idei. Geneza, ewolucja i praktyczne zastosowanie, "Z dziejów prawa" 2011, Tom IV (12), s. 111-134.

TREŚĆ: http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1406.pdf.

 

7. Skarga konstytucyjna, "Edukacja Prawnicza" 2012, Nr 4, s. 25-34.

 

8. Wolność wypowiedzi vs. wolność religijna. Wybrane zagadnienia, „Studia Politologiczne” 2012, Nr 23 (Problemy polityki wyznaniowej, red. J. Szymanek, J. Zaleśny), s. 95-120.

 

9. Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, „ADR Arbitraż i Mediacja”, nr 1/2014, s. 5-16.

 

10. Posiadanie praw publicznych oraz posiadanie praw wyborczych jako przesłanki czynnego prawa wyborczego w RP, "Polityka i Społeczeństwo" nr 3(13) / 2015, s. 5-18, ISSN: 1732-9639, DOI: 10.15584/polispol.2015.3.1.

TREŚĆ: http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1261/1-bi%C5%82gorajski-posiadanie.pdf?sequence=1.

 

IV. HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

 

1. Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 268-270, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

2. Samorząd gospodarczy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

3. Samorząd innego rodzaju, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 337-338, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

4. Samorząd zawodowy, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 340-342, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

5. Samorządy zawodowe zawodów o charakterze służby publicznej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

6. Samorządy zawodowe zawodów wolnych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

7. Samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 342-343, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

8. Zawody zaufania publicznego o charakterze prawniczym, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 508, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

9. Zawód regulowany, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

10. Zawód wolny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

11. Zawód zaufania publicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VI, Prawo konstytucyjne, red. A. Łabno, Warszawa 2016, s. 509-511, ISBN: 978-83-64556-05-0. 

 

12. Europejskie prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 145, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

13. Gałęzie prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 159, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

14. Kodyfikacja, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 205, ISBN: 978-83-65139-74-0.

 

15. Konstytucyjne prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 220-221, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

16. Multicentryczność systemu prawa, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 272-275, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

17. Porządek prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 380, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

18. Prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 395, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

19. Prawa osobiste, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 398, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

20. Prawo materialne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 409, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

21. Prawo naturalne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 412-414, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

22. Prawo podmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 414, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

23. Prawo pozytywne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 416, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

24. Prawo prywatne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 417, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

25. Prawo przedmiotowe, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 418-419, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

26. Prawo publiczne, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 420, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

27. Sądowa wykładnia, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 481, ISBN: 978-83-65139-74-0.

 

28. Sądowe prawo, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 482, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

29. Sądownicza władza, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Sanetra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 483, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

30. Sprawiedliwości wymiar, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Sanetra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 506, ISBN: 978-83-65139-74-0.  

 

31. System prawny, [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Sanetra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016, s. 553, ISBN: 978-83-65139-74-0.

 

V. GŁOSY W DYSKUSJACH: 

 

1. Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Głos w dyskusji, [w:] Materiały z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą Senatu RP, oprac. A. Tietiajew-Różańska, Warszawa 2007, s. 85-86, ISBN: 978-83-86065-82-0.

TREŚĆ: http://ww2.senat.pl/k6/agenda/seminar/061207.pdf.

 

2. Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Głos w dyskusji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa - aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010, s. 190-195, ISBN: 978-83-264-0503-7.


VI. RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE:

 

1. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2009, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 267-271.

 

2. R. Wieruszewski i M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009; "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 272-275.

 

VII.  SPRAWOZDANIA:

 

1. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne", "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2009, Nr 12, s. 251-258.

 

2. Sprawozdanie z konferencji: "Mamy naszą Konwencję!" w ramach kampanii informacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2009, Nr 12, s. 259-261.

 

3. Sprawozdanie z IV. dorocznej konferencji  Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.: "Przeszłość wobec przyszłości", "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2010, Nr 13, s. 279-287.