HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr Mariusz Śladkowski
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr Mariusz Śladkowski Drukuj

dr Mariusz Śladkowski

  mariusz.png
  
Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.46

tel. (0-32) 359 17 89
 
e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dyżury: 
Wtorek, godz. 15:10-16:40
 
 
 
 
Życiorys
 
     Urodzony 26 marca 1975 roku w Katowicach. W latach 1982 – 1990 uczeń Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach. Od roku 1990 uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach, gdzie w roku 1994 po złożeniu egzaminów maturalnych uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku, po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął naukę na I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od V roku studiów naukę łączył z pracą zawodową. W latach 1998 - 1999 zajmował stanowisko referenta w Wydziale Prawno – Organizacyjnym Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. W dniu 15 kwietnia 1999 roku uzyskał tytuł Magistra Prawa broniąc pracę magisterską na temat „Uwzględnianie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej” przygotowaną pod kierownictwem Prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus. W dniu 01 października 1999 roku rozpoczął dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Równolegle w dniu 01 października 1999 roku rozpoczął aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Katowicach, którą zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w roku 2002. W latach 2000 - 2003 zajmował stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych w Katowicach. W dniu 15 kwietnia 2003 roku z rąk Ministra Sprawiedliwości otrzymał nominację na stanowisko asesora sądowego wraz z powierzeniem obowiązków sędziego w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu. W dniu 29 marca 2005 roku obronił pracę doktorską na temat „Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami” przygotowaną pod kierownictwem Prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus. W dniu 19 kwietnia 2005 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadano mu stopień doktora nauk prawnych. W dniu 21 marca 2007 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na stanowisko sędziego wraz z powierzeniem obowiązków sędziego w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu. Od dnia 06 grudnia 2007 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta, początkowo w Katedrze Postępowania Cywilnego, zaś od dnia 01 października 2013 roku w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 01 kwietnia 2012 roku pełni obowiązki Przewodniczącego Wydziału VIII Cywilnego Sądu Rejonowego w Zabrzu Jest autorem jednej monografii, współredaktorem jednej pracy zbiorowej, jak również autorem około trzydziestu publikacji artykułowych w fachowej literaturze prawniczej.
 
  
 
Artykuły
  
1) „Uwzględnianie woli dziecka przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej”, Jurysta 6/2000, str. 9-12;
 
2) „Wysłuchajcie młodego człowieka”, Prawo i Życie 8/2000, str. 36-40;
 
3) „Propozycje zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”, Jurysta 7-8/2001, str. 3-9;
 
4) „Odrębna własność lokalu cz. I”, Jurysta 5/2006, str. 26-29;
 
5) „Odrębna własność lokalu cz. II”, Jurysta 6/2006, str. 13-16;
 
6) „Odrębna własność lokalu cz. III”, Jurysta 7/2006, str. 25-30;
 
7) „Najem lokalu mieszkalnego”, Jurysta 10/2006, str. 16-20;
 
8) „Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków”, Jurysta 11/2006, str. 18-22;
 
9) „Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, Miscellanea Iuridica Tom 9, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2007, str. 121-141;
 
10) „Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu”, Zeszyt nr 32, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2007, str. 360-368;
 
11) „Pozycja prawna aplikanta radcowskiego w postępowaniu cywilnym”, Przegląd Sądowy, nr 11-12/2008, str. 91-105 (współautor mgr Grzegorz Matusik);
 
12) „Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w postępowaniu uproszczonym”, Monitor Prawniczy, nr 22/2008, str. 1228-1232 (współautor mgr Grzegorz Matusik);
 
13) „Postępowanie uproszczone”, Jurysta, nr 11-12/2008, str. 3-7;
 
14) „Odpowiedzialność za zawalenie się budowli”, Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2008, str. 162-167;
 
15) „Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika”, Monitor Prawniczy, nr 5/2009, str. 292-296;
 
16) „Zawieszenie postępowania cywilnego na zgodny wniosek stron”, Jurysta, nr 3-4/2009, str. 49-50;
 
17) „Nienależyte opłacenie środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika”, Jurysta, nr 3-4/2009, str. 66-68;
 
18) „Zawezwanie do próby ugodowej w praktyce sądowej”, Monitor Prawniczy, nr 14/2009, str. 796-800;
 
19) „Odrzucenie nienależycie opłaconego środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika z uwzględnieniem postępowania nieprocesowego”, Palestra, nr 7-8/2009, str. 100-106;
 
20) „Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w praktyce sądowej”, Monitor Prawniczy, nr 1/2010, str. 57-61;
 
21) „Postępowanie pojednawcze w sprawach cywilnych”, Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2010, str. 157-168;
 
22) „Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w orzecznictwie sądów polskich”, Zarządzanie i Edukacja, nr 76-77 (2011r.), str. 175-190;
 
23) „Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Nielegalny pobór energii – sądowe dochodzenie roszczeń (14 grudnia 2011r.)”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1/2012, str. 22-25 (współautor prof. dr hab. Stanisława Kalus);
 
24) „Procesowe zagadnienia dochodzenia roszczeń związanych z nielegalnym poborem energii” [w:] „Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii”, pod. red. Grzegorza Matusika i Mariusza Śladkowskiego, Warszawa 2013, str. 117-136;
 
25) „Wyjawienie majątku dłużnika po zmianach wynikających z nowelizacji k.p.c. z 16.09.2011r.”, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, nr 1/2013, str. 25-30;
 
26) „Wyjawienie majątku w praktyce sądowej”, Monitor Prawniczy, nr 11/2013, str. 612-616;
 
27) „Sądowe ogólne postępowanie egzekucyjne – zmiany wynikające z ustawy z 16 września 2011r.”, Jurysta, nr 7-8/2013, str. 25-31.
 
 
 
Monografie
 
1) „Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, 271 stron.

 
 
Redakcja dzieł zbiorowych
  
1) „Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii”, pod. red. Grzegorza Matusika i Mariusza Śladkowskiego, Warszawa 2013, 303 strony.