HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

WYNIKI Z 18.01.2016 r. Drukuj
WYNIKI TESTÓW Z DNIA 18.01.2016 r.

 

MULTICENTRYCZNOŚĆ:

307232     4 (db)

307211     5 (bdb)

307091     3 (dst)

307509     3 (dst)

307095     4 (db)

307205     3 (dst)

307008     4 (db)

306838     2 (ndst)

307131     2 (ndst)

307022     2 (ndst)

302773     4 (db)

306836    2 (ndst)

309021     3 (dst)

307368     2 (ndst)

306832     4 (db)

307387     5 (bdb)

307269     5 (bdb)

307184     4 (db)

JAKUB MUSIAŁ     3 (dst)

307963     2 (ndst)

307181     5 (bdb)

307145     5 (bdb)

306946     4 (db)

306796     2 (ndst)

307467     3 (dst)

307124     4 (db)

307121     5 (bdb)

305649     5 (bdb)

306821     3 (dst)

307231     3 (dst)

303435     4 (db)

JAKUB ZWIERZCHOWSKI     2 (ndst) 

 

ŹRÓDŁA PRAWA:

307008     5 (bdb)

306946     2 (ndst)

307509     2  (ndst)

309021     3 (dst)

307 467     2 (ndst)

307231     2 (ndst)

307205     2 (ndst)

307022     2 (ndst)

302773     3 (dst)

307211     5 (bdb)

307091     2 (ndst)

306832     2 (ndst)

306838     2 (ndst)

307131     3 (dst)

307387     2 (ndst)

307963     3 (dst)

307095     2 (ndst)

307269     5 (bdb)

 

KONSTYTUCYJNY STATUS:

306836     2 (ndst)

397181     3 (dst)

308435     =3 (=dst)

307210     3 (dst)

307232     2 (ndst)