HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

WYNIKI Drukuj

WYNIKI TESTU NR 1

PRACE SPRAWDZANE PRZEZ MGR. MACIEJA TARASKA 

 

Numer albumu

Wynik

299853

35

300041

38,5

299886

27,5

258204

28,5

307199

23,5

299511

26

300387

21,5

305137

26,5

307259

19,5

307200

23

299958

24

300347

11,5

299813

9,5

306846

11,5

307401

8

Anonim I

2,5

313215

8

307467

11

307769

7,5

Anonim II

8

306832

14,5

299956

11

293297

8

302773

6

307131

8,5

299882

17

294314

14,5

296694

13

300818

17

307231

15

292647

18,5

300951

17,5

307222

4

307174

12

306766

16