HOME arrow ZAGADNIENIA arrow |-- HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH arrow |-- ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE arrow |-- dr hab. Jagielski, dr hab. Bożek
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr hab. Jagielski, dr hab. Bożek Drukuj
HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

Dr Hab. Mariusz Jagielski / dr hab. Michał Bożek

 

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
(ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE)


Literatura:

1. Wybrany podręcznik z Historii doktryn politycznych i prawnych
2. R. M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, I lub II wydanie

I. STAROŻYTNOŚĆ

1. Ideologia pierwszych państw starożytnego wschodu
2. Ideologia sofistów
3. Demokracja ateńska i jej krytycy
4. Sokrates
5. Platon
6. Arystoteles
7. Szkoły hellenistyczne (cynizm, cyrenaizm, epikureizm, stoicyzm)
8. Polibiusz
9. Cyceron
10. Ideologia wczesnochrześcijańska
11. Św. Augustyn

II. ŚREDNIOWIECZE

12. Doktryna imperialna Bizancjum
13. Ideologia uniwersalizmu chrześcijańskiego
14. Ideologia uniwersalizmu cesarskiego
15. Doktryna monarchii narodowej
16. Awerroizm łaciński
17. Tomasz z Akwinu
18. Dante
19. Marsyliusz z Padwy

III. RENESANS

20. Machiavelli
21. Bodin
22. Ideologia reformacji (Luter, Kalwin)
23. Renesansowe utopie
24. Andrzej Frycz Modrzewski

IV. WIEK XVII

25. Grocjusz
26. Spinoza
27. Ideologie rewolucji angielskiej
28. Hobbes
29. Locke
30. Ideologia złotej wolności szlacheckiej

V. OŚWIECENIE

31. Absolutyzm oświecony
32. Humanitaryzm prawniczy
33. Fizjokratyzm
34. Monteskiusz
35. Wolter
36. Diderot
37. Smith
38. Rousseau
39. Ideologie rewolucji amerykańskiej
40. Ideologie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
41. Polskie Oświecenie (Kołłątaj, Staszic)

VI. WIEK XIX


42. Teokraci francuscy
43. Idealizm niemiecki (Kant, Hegel)
44. Romantyzm polityczny w Niemczech
45. Niemiecka szkoła historyczna
46. Konserwatyzm
47. Nacjonalizm
48. Liberalizm (brytyjski, francuski i niemiecki)
49. Socjalizm utopijny
50. Marksizm
51. Anarchizm
52. Reformizm i rewizjonizm
53. Syndykalizm
54. Pozytywizm prawniczy
55. Darwinizm społeczny
56. Rasizm
57. Początki społecznego nauczania Kościoła Katolickiego (Leon XIII)

VII. WIEK XX

58. Faszyzm i nazizm
59. Leninizm, stalinizm i „realny socjalizm”
60. Autorytaryzm
61. Doktryna państwa dobrobytu
62. Socjaldemokracja
63. Neoliberalizm
64. Neokonserwatyzm
65. Społeczne nauczanie Kościoła Katolickiego
66. Teorie sprawiedliwości (Rawls, Dworkin)
67. Libertarianizm
68. Główne nurty dwudziestowiecznej filozofii prawa (normatywizm, psychologizm, solidaryzm prawniczy, realizm prawniczy, prawo natury)