HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr hab. Mariusz Jagielski
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr hab. Mariusz Jagielski Drukuj

Dr hab. Mariusz Jagielski 

image002.jpg
   
 Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 2.4

tel. 32-359-16-35

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

UWAGA:jeśli chcesz mieć pewność,

  że mail zostanie odczytany na moim

komputerze zatytułuj go

student WPiA lub seminarium WPiA

 

Dyżury: Wt 12.00 - 13.00

   UWAGA: przed wyjazdem na dyżur sprawdź

w ogłoszeniach na stronie WPiA UŚ czy dyżur nie został

odwołany lub przesunięty:

                                                      http://www.wpia.us.edu.pl/ogloszenia

 

 

Zainteresowania naukowe oraz inne informacje o pracowniku:       

  • Ochrona danych osobowych
  • Prawa człowieka
  • Prawo wyborcze

Publikacje:

 

 1. Pozycje książkowe:

- Prezydent USA jako szef administracji opublikowana przez Wydawnictwo Zakamycze (Kraków 2000, ss. 322)

            - Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie opublikowana przez Oficynę a Wolters Kluwer (Warszawa 2010, ss. 256)

 

 2. Artykuły naukowe i samodzielne części wydawnictw zwartych:

- Zasada powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka opublikowany w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 1(9) 1994, ss. 25).

            - Gwarancje praw i wolności w projektach nowej polskiej konstytucji opublikowany w Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka(Nr 2(10) 1995, ss. 14).

            - Odpowiedzialność prezydenta USA przed sądem (na tle kazusu prezydenta Clintona) opublikowany w „Państwie i Prawie” (Nr 5 1997, ss. 13).

            - Prawo do sprawiedliwego sądu w USA – rzecz o ograniczeniach praw obywatelskich  w przypadku konfliktu z interesami władzy opublikowany w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 5(13) 1998, ss. 21).

            - Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta opublikowany w pracy zbiorowej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 a członkostwo Polski w Unii Europejskiej pod red. C. Mika (TNOiK, Toruń 1999, ss.23); współautor: Monika Jagielska

- Obsadzanie urzędu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych opublikowany w "Rocznikach Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka" (WSZiM, R. I 2000. ss. 12).

-  Opozycja parlamentarna w Stanach Zjednoczonych, rozdział pracy zbiorowej Opozycja parlamentarna pod red. E. Zwierzchowskiego (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, ss. 33).

- Ustrój społeczno-gospodarczy Polski a nowa Konstytucja RP opublikowany w pracy  zbiorowej  Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne pod red. G. Grabowskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 10).

- Zasadność posługiwania się kategorią ustrój społeczno-gospodarczy opublikowany w "Zeszytach Naukowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej" (Z. 17 2003, ss. 8).    

- Umowa o podróż w prawie polskim na tle dyrektywy UE opublikowany w Zeszytach Naukowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (Nr 32 (2007), ss. 18); współautor: Monika Jagielska

- Konstytucjonalizacja ochrony prywatności opublikowany w pracy zbiorowej Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań pod red Ryszarda. M. Małajnego (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 16).

Consitutionalisation” of Consumer Rights in European and Polish Law opublikowany w “Silesian Journal of Legal Studies” (vol. 2 2010, ss. 10); współautor: Monika Jagielska

  - Are Consumer Rights Human Rights? (The “fundamentalisation” of European consumer protection in light of constitutional theory and practice) opublikowany w pracy zbiorowej European Consumer Protection: Theory & Practice pod red. Mela Kenny’ego (Cambridge University Press 2010, s. 22); współautor: Monika Jagielska

           

3. Podręczniki, skrypty, poradniki

- Turystyka. Porady i wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. Publikacja internetowa Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis (Lex Polonica) Warszawa 2001-2003, s. 100; współautor: Monika Jagielska

 

4. Zbiory przepisów

            - Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów opublikowany przez Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec 2003,  ss. 101.

- Prawo w turystyce. Zbiór podstawowych przepisów opublikowany przez Wydawnictwo GWSH, Katowice 2001,  ss. 252; współautor: Monika Jagielska

- Usługi turystyczne i hotelarskie. Zbiór podstawowych przepisów opublikowany przez Wydawnictwo GWSH, Katowice 2002,  ss. 316.

 

5. Recenzje:

- recenzja komentarza do ustawy o ochrony danych osobowych autorstwa Arwida Mednisa (A. Mednis: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.) zamieszczona w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 6 1999, ss. 4).

- recenzja książki  Economic, Social, and Cultural Rights  pod redakcją Asborn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (Dordrecht, Boston, London 2001). Recenzja ukazała się w „Humanistycznych Zeszytach Naukowych. Prawa Człowieka” (Nr 9 2003, ss. 9)

 

6. Referaty naukowe:

- Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta. Referat wygłoszony wspólnie z Moniką Jagielską na konferencji Konstytucja RP z 1997 a członkostwo Polski w Unii Europejskiej zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, 19-20 listopada 1998)

            - Social-Economic System of Poland and the New Polish Constitution. Referat wygłoszony na konferencji Legal Convergence in the Enlarged Europe of the New Millennium zorganizowanej przez WPiA Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, 8 maja 1999).

- O przejmowaniu niektórych funkcji konstytucji przez prawo wspólnotowe. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, 04-05 listopada 1999).

- Regulacja własności w Konstytucji z roku 1997. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Własność w doktrynach politycznych i prawnych zorganizowanej przez Zakład Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (Sulejów, 19-22 września 2003).

            - Konstytucjonalizacja ochrony prywatności. Referat wygłoszony na konferencji Najnowsze kierunki badań w dziedzinie doktryn politycznoprawnych zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Porównawczego oraz Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA Uniwersytetu Śląskiego (Szczyrk, 26-28 maja 2006)

            - Are Consumer Rights Human Rights? (The “fundamentalisation” of European consumer protection in light of constitutional theory and practice). Referat wygłoszony wspólnie z Moniką Jagielską na konferencji European Consumer Protection: Theory & Practice zorganizowana przez University Of Leeds (Leeds, 16-18 grudnia 2009).

              - Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych. Referat wygłoszony na konferencji Konsument na rynku turystycznym. Polski system informacji turystycznej zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową (Katowice, 27-28 listopada 2010)  

 

7. Prace nie przeznaczone do druku:

- Ramowe sprawozdanie merytoryczne z badań nad zagadnieniem konstytucyjnej regulacji ustroju społeczno-gospodarczego. Stanowi sprawozdanie z grantu Komitetu Badań Naukowych zatytułowanego Konstytucjonalizacja ustroju społeczno-gospodarczego (nr rej.: 1 H02A 020 18).